Poznaj jakość wody
w twojej miejscowości

Teraz możesz online zgłosić nam stan swoich liczników

Formularze i wnioski

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że w badaniach jakości
wody z wodociągu Kamień zaopatrującego miejscowości: Sztabin, Podcisówek, Huta,
Kamień, Krasnoborki, Wolne, Kunicha, gmina Sztabin, powiat augustowski stwierdzono
podwyższoną wartość parametru azotany (wynik: > 100,0 (100,0 ± 7,8) mg/l, winno być ≤ 50
mg/l).

Sprawdź lokalizacje planowanych prac

Teraz możesz online zgłosić nam stan swoich liczników

Aktualności

Badania wody

W celu uzyskania informacji na temat jakości wody i badanych parametrów z konkretnego wodociągu należy pobrać wzór dokumentu „Wniosek o udostępnienie wyników badań wody”.

Uzupełniony dokument przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl
lub na adres siedziby Spółki:

Ekologiczne działania

Nawet najnowocześniejsza spółka wodociągowa
nie osiągnie sukcesu bez aktywnej postawy społeczeństwa,
bez wykształcenia u ludzi odpowiednich postaw i zachowań ekologicznych