Aktualności

11-08-2021
Komunikat o przekroczeniach mikrobiologicznych – Wodociąg Nierośno
Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. informują iż, decyzją PPIS w Sokółce z dnia 10.08.2021 stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Nierośno (gm. Dąbrowa Białostocka). Z uwagi na przekroczenia parametrów mikrobiologicznych woda nie nadaje się do spożycia...
09-08-2021
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku - Gmina Turośń Kościelna - wodociąg Turośń Dolna- o stwierdzonym przekroczeniu normatywu higienicznego.
Dotyczy miejscowości: Turośń Dolna, Borowskie Michały, Borowskie Skórki, Borowskie Gziki, Borowskie Żaki, Borowskie Wypychy, Borowskie Olki, Borowskie Cibory, Bojary, Stoczki, Piećki
14-07-2021
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku - Gmina Turośń Kościelna - wodociąg Pomigacze - o właściwej jakości wody
Dotyczy miejscowości: Iwanówka, Juraszki, Markowszczyzna, Niecki, Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka, Pomigacze, Turośń Kościelna, Zalesiany.
09-07-2021
Komunikat o właściwej jakości wody w wodociągu Suraż (gm. Turośń Kościelna)
Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. uprzejmie informują użytkowników Wodociągu Suraż (gm. Turośń Kościelna), że woda w wodociągu Suraż odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W...