Aktualności

08-11-2022

Komunikat w sprawie zastępczego żródła wody dla Wodociągu Jałówka Gmina Dąbrowa Białostocka

 Komunikat jakość wody- Wodociąg Jałówka       

            Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. informują, użytkowników Wodociągu Jałówka (gm. Dąbrowa Białostocka), że po wykonaniu badań wody w zakresie przekroczonego parametru, woda nie nadaje się do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz 2294).

Woda może być wykorzystywana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycie podłóg) i spłukiwania toalet.

Zapewniamy zastępcze źródło wody z wodociągu Zwierzyniec Wielki oraz z wodociągu Nierośno.

W celu pobrania wody prosimy o kontakt telefoniczny :

Woda do spożycia:

-konserwator wodociągu Nierośno  nr 511-414-676

-konserwator wodociągu Zwierzyniec Wielki nr 604-778-641

Woda do celów bytowych:

- konserwator wodociągu Jałówka nr nr 662–269-457