Obrazek łądowania

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Krasnem Folwarcznem

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach informuje, że w badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego w Krasnem Folwarcznem stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie:
- barwy- 19 mg/l Pt przy dopuszczalnej normie 15 mg/l Pt
Podwyższona barwa występująca na poziomie jak wyżej wpływa na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (pogarsza wygląd i smak wody). Nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów i może być wykorzystywana do celów spożywczych.
Prowadzone są prace mające poprawić jakość wody.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.