Aktualności

09-05-2022

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Turośń Dolna Gmina Turośń Kościelna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdza, iż woda z wodociągu Turośń Dolna  odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz 2294):

Dotyczy miejscowości: Borowskie Bojary, Borowskie Cibory, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Borowskie Olki, Borowskie Skórki, Borowskie Wypychy, Borowskie Żaki, Borowski Piećki, Borowskie Stoczki, Turośń Dolna.