Aktualności

09-03-2022

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Pomigacze Gmina Turośń Kościelna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdza, iż woda z wodociągu Pomigacze  odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku,     poz 2294):

Dotyczy miejscowości: Iwanówka, Juraszki, Markowszczyzna, Niecki, Niewodnica Korycka, Niewodnica Kościelna, Pomigacze, Turośń Kościelna, Zalesiany.

Pliki do pobrania