Aktualności

09-05-2022

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Narew Gmina Narew

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje ,że w wodzie z wodociągu Narew stwierdzono wzrost przekroczenia wartości manganu  w ilości 153µg/l.

Podwyższona zawartość manganu może pogorszyć smak i wygląd wody, nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W  związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U.z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Dotyczy miejscowości: Narew, Chrabostówka, Makówka, Kutowa, Doratynka, Waśki, Skaryszewo, Ancuty, Kaczały, Janowo, Gradoczno, Hajdukowszczyzna, Cimochy, Rybaki, Łosinka, Nowiny, Grodzisko, Koweła, Podborowisko, Krzywiec, Przybudki, Kotłówka, Usnarszczyzna, Krynica ( gm. Narewka)