Aktualności

08-11-2022

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Jałówka Gmina Dąbrowa Białostocka

Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. informują użytkowników Wodociągu Jałówka (gm. Dąbrowa Białostocka), że z uwagi na przekroczenia parametru bakterii coli , woda nie nadaje się do spożycia, przygotowywania posiłków, mycia owoców, do kąpieli, utrzymania higieny. Może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych i porządkowych.

Zaopatrywane miejscowości: Jałówka, Suchodolina, kol. Sławno, Wroczyńszczyzna, kol. Wroczyńszczyzna, Bagny, Wiązówka, Lewki, kol. Lewki, Olsza, Pięciowłoki, kol. Jałówka, kol. Olsza, kol. Miedzianowo, kol. Zwierzyniec Mały, kol. Sadek, kol. Sadowo, kol. Brzozowo, Podbagny, Sadowo, Reszkowce, Nowinka, kol. Sadowo, Bachmackie Kolonie, Leszczany, Pokośno.