Aktualności

09-11-2022

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Dołubowie Gmina Dziadkowice

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Dołubowie Gmina Dziadkowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach  informuje, że w wodzie z wodociągu Dołubowo stwierdzono wzrost przekroczenia wartości manganu, żelaza, barwy i mętności.

Podwyższona zawartość tych parametrów może pogorszyć smak i wygląd wody, nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W  związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U.z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Dotyczy miejscowości: kol. Siekluki, Siekluki, Sielc, Siedlece, Andryjanki, kol. Andryjanki, Torule, Wojtki, Żołoćki, Solniki, Piotrowo Trojany, Wandalin, Piotrowo Krzywokoły, Wygonowo, Wandalinek