Aktualności

14-09-2022

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Białowieża Gmina Białowieża

Wodociągi Podlaskie sp. z o. o. informują iż, decyzją Powiatowego Państwowego Inspektora  w Hajnówce z dnia 05.09.2022  stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Białowieża(gm.Białowieża).

Podwyższona zawartość manganu i żelaza może pogorszyć smak        i wygląd wody, nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W  związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U.z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia:

  1. Sprawdzenie procesu technologicznego i stanu złóż filtracyjnych

w odżelaziaczach i odmanganiaczach ;

  1. Sprawdzenie poprawności pracy sprężarki;
  2. Płukanie filtrów;
  3. Pobór dodatkowych próbek wody.

Wodociągi Podlaskie informują , że zobowiązują się do obniżenia ogólnej liczby mikroorganizmów do dnia 31.10.2022r.

 

Dotyczy miejscowości:  Białowieża, Podolany, Pogorzelce, Teremiski, Budy, Grudki , Budy Leśne