Aktualności

07-09-2022

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Białowieża Gmina Białowieża

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje ,że w wodzie z wodociągu Białowieża stwierdzono wzrost przekroczenia wartości manganu i żelaza.

Podwyższona zawartość manganu i żelaza może pogorszyć smak i wygląd wody, nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W  związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U.z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Dotyczy miejscowości: Białowieża, Podolany, Pogorzelce, Teremiski, Budy, Grudki , Budy Leśne