Aktualności

23-09-2022

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Baciuty Gmina Turośń Kościelna

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Baciuty Gmina Turośń Kościelna

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że wodzie z wodociągu Baciuty stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie arsenu.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U.z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 

Dotyczy miejscowości: Baciuty, Baciuty Kol., Barszczówka, Topielec Kol., Trypucie, Zawady, Dobrowoda.