Obrazek łądowania

Usuwanie awarii - Gmina Narew - wodociąg Iwanki - 22.04.2021 r.

Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dniu 22.04.2021 r.
z wodociągu
Iwanki - GminaNarew, spowodowaną usuwaniem awarii. 

Przerwa dotyczy miejscowości: Trześcianka.

Przewidywany czas usunięcia awarii godzina 14.00

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.