Obrazek łądowania

Usuwanie awarii – Baciuty 02.10.2018

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o niewłaściwej jakości wody z wodociągu Baciuty zaopatrującego miejscowości: Baciuty, Baciuty Kolonia, Barszczówka, Barszczówka Kolonia, Dobrowoda, Topilec, Topilec Kolonia, Trypucie, Zawady, Tołcze. Pogorszona jakość wody nie stwarza zagrożenia dla zdrowia odbiorców.

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. podjęły działania naprawcze.