Obrazek łądowania

Ogłoszenia

 • Obrazek główny

  Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Pomigacze Gmina Turośń Kościelna

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdza, warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Pomigacze, oraz dopuszcza warunkowo wartość parametryczną barwy 16±2µg/l (norma 15µg/l.) Podwyższona wartość barwy w wodzie może pogarszać jej wygląd i smak, nie stwarza jednak  zagrożenia dla zdrowia konsumentów i może być wykorzystywana do celów spożywczych.

  Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U.z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

  Dotyczy miejscowości: Iwanówka, Juraszki, Markowszczyzna, Niecki, Niewodnica Korycka, Niewodnica Kościelna, Pomigacze, Turośń Kościelna, Zalesiany.

  więcej
 • Obrazek główny

  Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Turośń Dolna Gmina Turośń Kościelna

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdza, warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Turośń Dolna, oraz dopuszcza warunkowo wartość parametryczną manganu -52±6µg/l (norma -50µg/l.) Podwyższona wartość manganu w wodzie może pogarszać jej wygląd i smak, nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia osób z niej korzystających.

  Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U.z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

  Dotyczy miejscowości: Borowskie Bojary, Borowskie Cibory, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Borowskie Olki, Borowskie Skórki, Borowskie Wypychy, Borowskie Żaki, Borowski Piećki, Borowskie Stoczki, Turośń Dolna.

  więcej
 • Obrazek główny

  Komunikat o przerwie w dostawie wody w dniu 02.12.2021 r. z wodociągu Białowieża

  Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dniu 02.12.2021 r. z wodociągu Białowieża, spowodowaną usuwaniem awarii.

  Przerwa dotyczy miejscowości Białowieża ul. Stoczek, posesje od nr 112 do 146, Przewidywany czas usunięcia awarii godzina 12.00.

   

  Za powstałe utrudnienia przepraszamy

  więcej
 • Obrazek główny

  Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Krasnem Folwarcznem

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach informuje, że w badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego w Krasnem Folwarcznem stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie:
  - barwy- 19 mg/l Pt przy dopuszczalnej normie 15 mg/l Pt
  Podwyższona barwa występująca na poziomie jak wyżej wpływa na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (pogarsza wygląd i smak wody). Nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów i może być wykorzystywana do celów spożywczych.
  Prowadzone są prace mające poprawić jakość wody.
  Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

  więcej