Obrazek łądowania

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Krasne Folwarczne Gmina Jasionówka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku  stwierdza, iż woda z wodociągu Baciuty odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz 2294):

Dotyczy miejscowości: Krasne Folwarczne, Brzozówka Folwarczna, Krasne Stare, Kujbiedy,
Dobrzyniówka, Milewskie, kol. Jasionówka, Łękobudy, kol. Milewskie, kol. Łekobudy.