Obrazek łądowania

Informacje ogólne

 

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.

ul Elewatorska 31
15-620 Białystok

godziny pracy:
7:00 - 15:00

 

Procedura przyłączania do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

   Procedura zawierania umów o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

 

E-FAKTURY

System powiadamiania SMS

 

NUMERY ALARMOWE  - KONSERWATORZY

 

 

  

 

W związku z obowiązywaniem nowych przepisów dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy o prawach jakie posiadają Państwo oraz obowiązkach jakie musimy spełnić wobec Państwa na gruncie art. 13 powyższego rozporządzenia (tzw. Obowiązek informacyjny).

Co dla Państwa to oznacza – proszę zapoznać się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ dla KLIENTÓW Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. oraz POLITYKĄ PRYWATNOŚCI