Obrazek łądowania

OGŁOSZENIE PRZETARGU – SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW w 2021 r.

 

Ogłoszenie przetargu w trybie przetargu nieograniczonego
pn  „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby
Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.  w 2021 r.”

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 Nazwa Zamawiającego: Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o.

 NIP: 9662048186

REGON: 200393335

 Miejscowość: 15-620 Białystok
Adres: ul. Elewatorska 31

 Adres e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl

Strona internetowa:  www.wodociagipodlaskie.pl

 Telefon/Fax: 85 744 33 34

 Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek: 7:00 - 15:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.  w 2021 r.” oraz załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

ORAZ ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

do pobrania pod adresem:

https://wodociagipodlaskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28973