Obrazek łądowania

Ogłoszenia

 • Obrazek główny

  Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Turośń Dolna Gmina Turośń Kościelna

  Dotyczy miejscowości: Borowskie Bojary, Borowskie Cibory, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Borowskie Olki, Borowskie Skórki, Borowskie Wypychy, Borowskie Żaki, Borowski Piećki, Borowskie Stoczki, Turośń Dolna.

  więcej
 • Obrazek główny

  Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Baciuty Gmina Turośń Kościelna

  Dotyczy miejscowości: Baciuty, Baciuty- Kolonia, Barszczówka, Topielec-Kolonia, Trypucie, Zawady, Dobrowoda.

  więcej
 • Obrazek główny

  Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Pomigacze Gmina Turośń Kościelna

  Dotyczy miejscowości: Iwanówka, Juraszki, Markowszczyzna, Niecki, Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka, Pomigacze, Turośń Kościelna, Zalesiany.

  więcej
 • Obrazek główny

  Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Suchowolce Gmina Kleszczele

  Dotyczy miejscowości: Suchowolce, Zaleszany, Saki, Toporki, Rowy, Sad.

  więcej