Obrazek łądowania

Ogłoszenia

 • Obrazek główny

  Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Krasne Folwarczne Gmina Jasionówka

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku  stwierdza, iż woda z wodociągu Baciuty odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz 2294):

  Dotyczy miejscowości: Krasne Folwarczne, Brzozówka Folwarczna, Krasne Stare, Kujbiedy,
  Dobrzyniówka, Milewskie, kol. Jasionówka, Łękobudy, kol. Milewskie, kol. Łekobudy.

  więcej
 • Obrazek główny

  Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Baciuty Gmina Turośń Kościelna

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku  stwierdza, iż woda z wodociągu Baciuty odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz 2294):

  Dotyczy miejscowości: Baciuty, Baciuty Kol., Barszczówka, Topielec Kol., Trypucie, Zawady, Dobrowoda.

  więcej
 • Obrazek główny

  Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Turośń Dolna Gmina Turośń Kościelna

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach stwierdza, iż woda z wodociągu Turośń Dolna, odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz 2294):

  Dotyczy miejscowości: Borowskie Bojary, Borowskie Cibory, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Borowskie Olki, Borowskie Skórki, Borowskie Wypychy, Borowskie Żaki, Borowski Piećki, Borowskie Stoczki, Turośń Dolna.

  więcej
 • Obrazek główny

  Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Pomigacze Gmina Turośń Kościelna

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że wodzie z wodociągu Pomigacze stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie barwy. Podwyższona barwa  w wodzie może pogarszać jej wygląd i smak, nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów i może być wykorzystywana do celów spożywczych.

  Dotyczy miejscowości: Iwanówka, Juraszki, Markowszczyzna, Niecki, Niewodnica Korycka, Niewodnica Kościelna, Pomigacze, Turośń Kościelna, Zalesiany.

  więcej