Obrazek łądowania

Kontakt

 

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok

email: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl

cen. tel. 85 744 33 34

tel. 85 746 67 09

fax. 85 744 33 34

 

NIP: 9662048186

REGON: 200393335

KRS: 0000367645
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 720 000 zł, w całości wpłaconyKontakt (ostatnia zmiana)
Beata Gregorczuk 2018-11-21 08:04:28