Obrazek łądowania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ w 2021 r.

 

Białystok, 2020.11.30

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej (w 2021 roku) na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku”.  Numer sprawy: ZP/244/2020.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Zakup energii elektrycznej (w 2021 roku) na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku -  odbyło się w dniu 30/11/2019 o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 850.000,00 PLN brutto.

 

Oferty złożyli:

  • PO PROSTU ENERGIA S.A., ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
  • AUDAX ENERGIA SO. Z O. O., ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa
  • ORANGE ENERGIA SP. Z O. O., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
  • ENTRADE SP. Z O. O., ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce
  • ENIGA Edward Zdrojek, ul. Nowowiejska 6, 76-200 Słupsk
  • Innogy POLSKA S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

 

Szczegółowe informacje do pobrania poniżej