Obrazek łądowania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW w 2021 r.

 

BIAŁYSTOK, 2020-12-07

ZP/249/2020                                                               

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o. o. w 2021 r.” -  odbyło się w dniu 07/12/2020 r. o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:
297 155,00 PLN brutto (na całość zamówienia)

Oferty złożyli:

Zadanie A: Sukcesywna dostawa paliw (etylina + olej napędowy) do Bazy Zamawiającego zlokalizowanej pod adresem: ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok.

  • LOTOS PALIWA Spółka z o. o., Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
  • Circle K Polska Sp. z o. o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa

 

Zadanie B: Sukcesywna dostawa paliw (etylina + olej napędowy) do Bazy Zamawiającego zlokalizowanej pod adresem: ul. 11-tego Listopada 26, 17-100 Bielsk Podlaski.

  • LOTOS PALIWA Spółka z o. o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
  • Circle K Polska Sp. z o. o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa
  • Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. , ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski

 

Szczegółowe informacje do pobrania poniżej