Obrazek łądowania

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - PALIWA 2017 r.

 

Białystok, 2017.12.22

ZP/5/2017

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/5/2017.

Nazwa zadania: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby: Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.  ”.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p. zm.) Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. w Białymstoku informują, co następuje:

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 783 313,20 zł z VAT.

 

W terminie do dnia 22 grudnia 2017 r. do godz. 12:00 złożono następujące oferty:

 

Złożone oferty

----------------------------------------------------------------------------------------------

Lp. 1.

Lotos Paliwa Sp. z o. o. .
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

 

Szczegółowe informacje do pobrania poniżej