Obrazek łądowania

Ogłoszenia

 • Obrazek główny

  INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT – WODOMIERZE 2018 r.

  Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/1/2018.

  Nazwa zadania: „Dostawa wodomierzy mokrobieżnych z możliwością rozbudowy o moduł radiowy”.

  więcej
 • Obrazek główny

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PRZETARGU - WODOMIERZE 2018 r.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,Dostawa wodomierzy mokrobieżnych z możliwością rozbudowy o moduł radiowy”

  więcej
 • Obrazek główny

  OGŁOSZENIE PRZETARGU - WODOMIERZE 2018 r.

  Ogłoszenie przetargu w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,Dostawa wodomierzy mokrobieżnych z możliwością rozbudowy o moduł radiowy”

  więcej